Beweegprogramma's


Bewegen is gezond

Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) heeft in de voorgaande jaren, in samenwerking met TNO en patiëntenorganisaties, beweegprogramma's ontwikkeld voor patiënten met chronische aandoeningen. De programma's zijn een aanvulling op de individuele fysiotherapeutische zorg en vinden plaats in groepsverband. Een groot voordeel van het bewegen in groepsverband is de mogelijkheid om kennis te delen en elkaar te motiveren. De meeste zorgverzekeraars vergoeden beweegprogramma's volledig en sommige zorgverzekeraars vragen een bescheiden eigen bijdrage. Informeer bij u eigen zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Doelstelling van de programma's

Het doel van de programma's is het stimuleren van beweging bij mensen met een chronische aandoening. Elk beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde (actieve) leefstijl en voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • Het programma is op maat gemaakt
  • Het programma sluit aan bij de individuele wensen en doelstellingen van de deelnemer
  • Het programma wordt begeleid door een fysiotherapeut die aanvullend geschoold is
  • Het programma wordt aangeboden in een ruimte die voldoet aan specifieke inrichtingseisen
  • De intensiteit van het programma is niet te hoog
  • Doelstelling van het programma is een uiteindelijke uitstroom naar regulier beweeg- en sportaanbod (zelfstandigheid van de deelnemer)

Stap 1: Intake

Voordat u kunt deelnemen aan het beweegprogramma wordt een intake gedaan. Deze intake bestaat uit het bespreken van een vooraf door u ingevulde vragenlijst en uit specifiek voor de doelgroep ontwikkelde testonderdelen: een beweegervaringstest en een conditietest. De uitkomsten van de verschillende testen resulteren in een beweegadvies op maat.

Stap 2: Beweegprogramma

Aan de hand van het advies wordt een op maat gemaakt beweegprogramma opgesteld, waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd. U leert en ervaart hoe het is om meer te bewegen in het dagelijks leven. Alle beweegprogramma's duren 12 weken (3 maanden), waarbij u het beste resultaat haalt met 2 tot 3 keer per week bewegen.

Stap 3: Evaluatie

Na 6 weken wordt er tussentijds geëvalueerd en na 12 weken worden de behaalde eindresultaten samen met u geanalyseerd. Aan de hand van deze evaluatie wordt een vervolg-beweegadvies gegeven, dat afgestemd is op uw individuele doelen en capaciteiten: zelfstandig bewegen, sporten in aangepaste vorm, of het volgen van een vervolgtraject. Hierbij staat voorop dat bewegen is geïntegreerd in het dagelijks leven van de patiënt.

Beweegprogramma's bij Fysiovier Plus

De volgende beweegprogramma's worden bij Fysiovier Plus gegeven:
  1. Cardiovasculair risicomanagement (CRM) (hartaandoeningen)
  2. Looptraining bij etalagebenen (claudicatio intermittens)
  3. OncoFit voor oncologiepatiënten (kanker)

Meer informatie

Voor meer informatie over de beweegprogramma's kunt u contact opnemen met onze praktijk:
Webdesign by    Sitekraft MediaCopyright 2020 © Fysiovier Plus. Alle rechten voorbehouden.