De gang van zaken


Een behandeling bij Fysiovier Plus

Fysiovier Plus biedt verschillende vormen van fysiotherapie. Zo kunt u bij ons terecht voor zowel algemene fysiotherapie als diverse specialistische fysiotherapeutische behandelingen, zoals oedeemtherapie, kinderfysiotherapie of adem- en ontspanningstherapie.

Wanneer u bij ons in behandeling wenst te komen, zullen de volgende stappen met u worden doorlopen:

 1. Eerste afspraak en registratie
  U kunt telefonisch of persoonlijk een afspraak maken tijdens de openingstijden van de praktijk. De telefoon zal vaak door het antwoordapparaat beantwoord worden. Dit om de behandelingen zo min mogelijk te verstoren. Wanneer u na de pieptoon uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u in de regel dezelfde dag teruggebeld. U kunt zich ook aanmelden via internet door het invullen van ons online inschrijfformulier. U wordt dan door ons teruggebeld voor het maken van een eerste afspraak.

  Tijdens de eerste afspraak worden er een aantal gegevens geregistreerd: uw naam, adres, geboortedatum en uw zorgverzekering. U wordt verzocht uw verzekeringsbewijs en uw identiteitsbewijs mee te nemen. De zorgverzekeraars hebben de fysiotherapeuten contractueel verplicht om uw verzekeringsrecht te controleren. Behalve aan de hand van uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs, gebeurt dat ook via een speciale beveiligde website. Bij een online inschrijving dient u deze gegevens direct al te vermelden. Dit zodat wij u tijdens uw eerste afspraak direct van dienst kunnen zijn.

  Als u zonder verwijzing van de huisarts of specialist bent gekomen, zal de fysiotherapeut eerst beoordelen of fysiotherapie u kan helpen bij het oplossen van uw klachten. Dit noemen wij een screening.

 2. Intake
  Na de registratie vindt een inventarisatie van uw klachten plaats, die we intake noemen. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw klachten en de geschiedenis daarvan. Het is handig om relevante informatie mee te nemen, zoals de medicijnen die u gebruikt. Aan de hand van deze inventarisatie vindt dan een lichamelijk onderzoek plaats, gericht op uw klachten. Het kan zijn dat de fysiotherapeut nog aanvullende informatie wil hebben en dat u gevraagd wordt één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Soms kunt u dat ook rustig thuis doen.

 3. Persoonlijk behandelprogramma
  Als laatste zal er, in samenspraak met u als cliënt, een persoonlijk behandelprogramma voor u worden opgesteld.

Directe toegankelijkheid

Sinds januari 2006 is het niet meer noodzakelijk om een verwijzing van huisarts of specialist te hebben voor een behandeling bij de fysiotherapeut. In een aantal gevallen vereist de zorgverzekeraar wel een verwijsbrief van huisarts of specialist. U kunt dat nalezen in uw verzekeringsvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar.

Afspraken

Wanneer u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen, moet u minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Dat kan ook via het antwoordapparaat. Afspraken die niet op tijd zijn afgezegd worden in rekening gebracht tegen het verzuimtarief. Dat betekent dat u daarvoor zelf een nota ontvangt. Deze nota kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren. U wordt vriendelijk verzocht om op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak. Wanneer u te laat komt, gaat dat ten koste van uw behandeling.

Afsluiting van de behandeling

De behandeling wordt afgesloten wanneer de doelen van het behandelplan zijn bereikt of wanneer u of de fysiotherapeut aangeven de behandeling te willen stoppen. Er wordt dan een eindverslag gestuurd naar degene die u heeft verwezen en naar uw huisarts. In het eindverslag staan behalve uw gegevens ook de diagnose die de fysiotherapeut heeft gehanteerd in het behandelplan, de uitkomsten van de intake, een kort verslag van de behandeling, de reden waarom de behandeling gestopt is en eventueel een advies van de fysiotherapeut over eventuele verdere aanpak van de klachten.
Webdesign by    Sitekraft MediaCopyright 2022 © Fysiovier Plus. Alle rechten voorbehouden.