Betalingsvoorwaarden


Er zijn een aantal betalingsvoorwaarden die gelden bij Fysiovier Plus.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt / cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Behandelingen die niet (meer) vergoed worden door de zorgverzekering dient U per keer te betalen. Dit is mogelijk via pin of contant. Uiteraard ontvangt U hiervoor een factuur.
  4. Voor overige betalingen van fysiotherapeutische diensten/benodigdheden geldt betaling binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt / cliënt.
Webdesign by    Sitekraft MediaCopyright 2020 © Fysiovier Plus. Alle rechten voorbehouden.