Huisregels


Om er voor te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van zaken hebben wij een aantal 'huishoudelijke' punten op een rijtje gezet.

 • Om een vlot verloop van de 'intake' te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer uw polispas en identiteitsbewijs meenemen. Als uw verzekeringsgegevens tussentijds veranderen, wilt u dat dan doorgeven?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan even s.v.p.
 • Mobiele telefoons dienen in de praktijk te worden uitgeschakeld.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en u dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden! Check dus zelf uw polisvoorwaarden.
 • Met een groot aantal ziektekostenverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en wij declareren digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de praktijktarieven.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
 • Alleen op voorschrift van uw arts kan de behandeling aan huis plaats vinden.
 • Wanneer u traint in de oefenzaal dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel met schone zolen te dragen. Zie ook de huisregels bij de ingang van de oefenzaal.
 • Het is prettig als sterke (lichaams)geuren vermeden worden.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Wilt u dit terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem die daarom altijd mee naar de oefenzaal of behandelkamer.
 • De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) is van toepassing op behandelingen bij Fysiovier+.
Webdesign by    Sitekraft MediaCopyright 2020 © Fysiovier Plus. Alle rechten voorbehouden.