Tarieven


Wij hebben met alle zorgverzekeringen een rechtstreeks contract afgesloten. Dit houdt in dat uw behandeling door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor niet-chronische aandoeningen. De polisvoorwaarden in de aanvullende verzekeringen zijn zeer verschillend. Controleer vooraf uw polisvoorwaarden!

Vanaf 2012 moet u bij een chronische indicatie (volgens de Lijst van Borst) de eerste 20 behandelingen uit de aanvulling zelf betalen. Hierna volgt vergoeding uit de basisverzekering. De behandelingen die u zelf dient te betalen kunt u uit uw aanvullende pakket halen. Het is daarom heel belangrijk dat u goed voor fysiotherapie verzekerd bent. De vergoeding vanuit de basisverzekering na die 20x telt mee voor uw eigen risico van €385,- in 2020.

Uitzondering hierop is behandeling bij: COPD, claudicatio intermittens en artrose van knie en/of heup. Deze worden direct vanuit de basisverzekering vergoed.

Actuele tarieven

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie wordt u geacht per behandeling te betalen. Dit kan door gebruik te maken van ons pin-apparaat of contant. Onze tarieven in het geval u niet verzekerd bent voor fysiotherapie zijn hieronder weergegeven.

Zitting fysiotherapie€ 35,00
Zitting oedeemtherapie€ 52,00
Zitting kinderfysiotherapie€ 47,50
Zitting manuele therapie€ 45,00
Intake en onderzoek na screening€ 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 50,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 50,00
Toeslag uitbehandeling€ 17,00
Toeslag inrichting€ 8,00
Niet nagekomen afspraak€ 26,25

Webdesign by    Sitekraft MediaCopyright 2020 © Fysiovier Plus. Alle rechten voorbehouden.