Adem- en ontspanningstherapie


Spanning

Periodes van spanning, ziektes en ongevallen of gewoon de druk van het dagelijks leven kunnen sporen achterlaten in het lichaam. Ons lichaam reageert op de wisselende situaties die zich voordoen. Onze spieren en onze adem reageren op spanning. Dit is normaal en zou geen probleem zijn als onze spieren en adem zich weer zouden ontspannen als de spanningsvolle situatie voorbij is.

Om diverse redenen gebeurt dit niet altijd. Restjes spanning die in het lichaam aanwezig blijven kunnen op den duur zo gewoon worden, dat we ze niet eens meer opmerken. We vergeten als het ware hoe het aanvoelt om ontspannen te zijn en makkelijk en vrij te ademen. De spanning lijkt er gewoon bij te horen en heeft zijn signaalfunctie verloren. Toch beïnvloedt deze gewoon geworden maar onnodige spanning onze houding, beweging, adem en stemming. Dit kan tot een scala aan klachten leiden.

Denk hierbij aan: hyperventilatieklachten, houdingsklachten, ademproblemen, longproblemen (o.a. astma), angst, stemproblemen, hoofdpijn, chronische pijn, slaapproblemen, vermoeidheid (o.a. burn-out). Ook voor hartpatiënten in revalidatie na een hartinfarct of hartoperatie kan adem- en ontspanningstherapie een positieve bijdrage leveren.

Adem- en ontspanningstherapie werkt in op onnodige spanning en leert u opnieuw ervaren hoe het aanvoelt om ontspannen te zijn en makkelijk te ademen.

Methode van Dixhoorn

Bij Fysiovier Plus worden de instructies (oefeningen) en handgrepen volgens de Methode van Dixhoorn gebruikt: samen met de behandelaar wordt gezocht naar een instructie en/of handgreep waarbij voor u een duidelijk en concreet waarneembare ontspanning ontstaat. Instructies worden liggend, zittend of staand gedaan, zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven.

Individueel of in groepsverband

Zowel individuele behandeling als deelname aan groepslessen is bij Fysiovier Plus mogelijk:
  • Individuele behandeling
    Zonder en met verwijzing van arts of specialist. Vergoeding via uw zorgverzekering is mogelijk; dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
  • Groepslessen
    Voor iedereen die zich een beetje rust en ontspanning gunt! We oefenen in een groep van maximaal 8 personen.

Adem- en ontspanningstherapeut

Bij Fysiovier Plus werkt een gespecialiseerd adem- en ontspanningstherapeut:

Riny Berendsen

Meer informatie

Voor meer informatie over de Methode van Dixhoorn:
Webdesign by    Sitekraft MediaCopyright 2020 © Fysiovier Plus. Alle rechten voorbehouden.