Kinderfysiotherapie


Motorische ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich normaal gesproken spelenderwijs. Omrollen, kruipen, lopen hoef je een kind niet aan te leren. Door spelend te ontdekken en bewegend te ervaren leert een kind zich deze vaardigheden vanzelf aan. Vooral in het eerste levensjaar gebeurt er veel. Zo wordt het wereldje van uw baby steeds groter en wordt het een peuter die leert springen, klimmen, met zand en water spelen ed. Op de kleuterleeftijd komen voorbereidende schoolse vaardigheden als knippen, tekenen, kleien en dergelijke aan de orde. Maar ook grof motorische spelletjes als tikkertje, lekker spelen in de speeltuin, leren fietsen en op zwemles. Vanaf deze leeftijd gaan kinderen ook samenspelen wat erg belangrijk is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leren delen, samen afspraken maken, samen lachen! Tijdens de lagere schoolleeftijd leert het kind schrijven, knutselen, kiest het misschien een eigen sport waar het zich in wil ontwikkelen. Bewegen loopt als een rode draad door het leven en kan het kind belemmeren als het niet zo beweegt als het zou willen.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Het kan zijn dat de ontwikkeling van uw kind niet zo vanzelfsprekend verloopt of dat het kind prikkels uit de omgeving niet goed opneemt. Het kind kan over- of juist verminderd gevoelig zijn voor tast en/of evenwichtsprikkels wat het bewegen zeer beïnvloedt. Misschien is uw kind langdurig ziek geweest of heeft het een ongeluk gehad waardoor bewegen niet meer vanzelfsprekend gaat. In dat geval is het goed om een afspraak te maken met een gespecialiseerd kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut gaat het kind observeren en onderzoeken. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, op school en eventueel anderen, zoals bijvoorbeeld de logopedist, orthopedagoog of ergotherapeut.

Afhankelijk van de resultaten wordt een behandelplan opgezet en met de ouders/ verzorgers en eventueel andere disciplines besproken. De ouders worden bij de behandeling betrokken zodat zij inzicht krijgen in de problematiek van hun kind en zij thuis het kind in het dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Indicaties

 • Baby
  Als de ontwikkeling van uw baby niet vanzelf gaat en bewegen en spelen speciale aandacht vraagt.

  • Voorkeurshouding
  • Scheef en/of afgeplat hoofdje
  • Huilbaby
  • Overstrekken
  • Trage motorische ontwikkeling
  • Aangeboren of verworven aandoeningen (bijv. cerebrale parese, obstetrische plexus brachialis laesie)
  • Syndroom van Down

 • Peuter
  Als de ontwikkeling van uw peuter niet vanzelf gaat en bewegen en spelen speciale aandacht vraagt.

  • Trage motorische ontwikkeling
  • Aangeboren of verworven aandoeningen (bijv. cerebrale parese, obstetrische plexus brachialis laesie)
  • Struikelen en vallen
  • Afwijkend looppatroon
  • Afwijkende stand van voeten en/of benen
  • Pijn bij bewegen
  • Moeite met het verwerken van prikkels van buitenaf

 • Schoolkind
  Als de ontwikkeling van uw kind niet vanzelf gaat en bewegen, sporten en spelen speciale aandacht vraagt.

  • Motorisch achterblijven bij leeftijdsgenootjes
  • Aangeboren of verworven aandoeningen waardoor de ontwikkeling van het bewegen belemmerd wordt (bijv. cerebrale parese, obstetrische plexus brachialis laesie)
  • Onhandige kinderen (DCD)
  • Struikelen en vallen
  • Afwijkend looppatroon
  • Afwijkende stand van voeten en/of benen
  • Schrijfproblemen
  • Slechte lichaamshouding
  • Pijn bij bewegen
  • Hoofdpijnklachten
  • Sportblessures
  • Ademhalingsproblemen zoals astma en hyperventilatie
  • Overgewicht
  • Moeite met het verwerken van prikkels van buitenaf

Behandeling aan huis

Wij verzorgen ook fysiotherapeutische behandelingen bij de patiënten thuis. Dit kan alleen als de arts of specialist dit voorschrijft.

Recent gevolgde cursussen

 • Sensorische informatieverwerking
 • Hoofdpijn bij kinderen

Kinderfysiotherapeut

Bij Fysiovier Plus werkt een gespecialiseerd kinderfysiotherapeut:

Merel Slegh
Webdesign by    Sitekraft MediaCopyright 2020 © Fysiovier Plus. Alle rechten voorbehouden.