Manuele therapie


Manuele therapie is een gespecialiseerd gebied binnen fysiotherapie. Indien u algemene of meer complexe gezondheidsklachten musculoskeletaal van aard zijn (zoals: pezen, spieren, gewrichten, uitstralende arm-/of beenpijn en onder andere hoofdpijn), dan kan manuele therapie een zinvolle behandelbenadering zijn. Tevens is de hoge mate van kennis van de manueel therapeut ten aanzien van de wervelkolom, extremiteiten en het zenuwstelsel zeer bruikbaar voor adequate screening en diagnostiek van uw gezondheidsklachten.

Behandeling

Zodra de manueel therapeut een behandel indicatie voor u heeft opgesteld kan door middel van gerichte manueel therapeutische technieken zeer doelmatig behandeld worden. Het oogmerk van deze wijze van behandelen is in de regel kortdurend. Afhankelijk van persoonlijke en of complexere gezondheidsklachten kan langdurigere behandeling nodig zijn.

Manueel therapeutische handelingen betreffen mobiliserende en of manipulerende technieken. Deze vinden plaats nadat u uitleg over de behandeling heeft gekregen. Op het moment dat u voldoende bent geïnformeerd over eventuele voor- en nadelen van de behandeling, beslist u samen met de manueel therapeut welke technieken daadwerkelijk worden toegepast. Beroepsnormen van KNGF, NVMT en IFOMPT worden hierbij toegepast.
Webdesign by    Sitekraft MediaCopyright 2020 © Fysiovier Plus. Alle rechten voorbehouden.